نگاه

مقالات ، دیدگاه ها و یادداشت های یک کارشناس تأمین اجتماعی

مالیات اجتماعی

1 ـ مالیات های اقتصادی و اجتماعی :

سیاست های بازتوزیعی درآمدها یک سیاست و اصل پذیرفته شده در تمامی کشورهای دنیا با هر نحله فکری و سیاسی بوده و می باشد . به طور کلی دولت ها برای تأمین منابع مربوط به فراهم سازی زیرساخت های ملی و نیز جلوگیری از شکاف و گسست طبقاتی شدید بین دهک های درآمدی و تضمین و تأمین منافع کارکنان و کارگران و به طور کلی آحاد جامعه ، نسبت به وضع و اخذ مالیات های گوناگون اقدام می نمایند و فعالان اقتصادی کشورها اعم از داخلی و خارجی برای انجام هر گونه فعالیت و تبادل اقتصادی مکلف به پرداخت مالیات می باشند .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۷ساعت 8:54  توسط علی حیدری  | 

سرگذشت کمیته روانسازی

در سال 1380جناب آقای دکتر شریف زادگان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی شد و پس از مدتی طی حکمی دستور تشکیل کمیته ای تحت عنوان "کمیته روانسازی " را در  داد.در حکم مزبور وی خطاب به من کمیته ای را مرکب از سطوح عالی سازمان یعنی خودش بعنوان رئیس و اعضاء هیئت مدیره ومعاونین مدیر عامل ومشاورین مدیر عامل تشکیل داد که ماموریت داشت با آسیب شناسی وکالبد شکافی فرایند های اجرایی نسبت به رفع گلوگاه ها وگردش کارهای زائد و روانسازی پاسخگویی به مراجعین و جلب رضایت بیمه شدگان اقدام نماید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۷ساعت 8:43  توسط علی حیدری  | 

سرچشمه های دانایی وتوانایی

در اواخر دهه 50 برای اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی یک شرکت آمریکایی با 400نفر نیروی کارشناسی در سازمان مستقر گردید.با توجه به حجم ومقیاس آنزمان سازمان نسبت به الان بکارگیری این تعداد نیرو نشاندهنده پیچیدگی کار اتوماسیون سازمان است.با وقوع انقلاب آمریکایی ها از ایران رفتند .آن اوائل فیلم سینمایی هم با این موضوع ساخته شد وسازمان بابت مطالباتش از شرکت مزبور جزو یکی از دستگاههای درگیر در مذاکرات لاهه بود


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 10:20  توسط علی حیدری  | 

رفع موانع استثمار وتکاثر

متأسفانه مطلع دهه چهارم انقلاب که قرار بود دهه رفاه و عدالت باشد ، با یک بی عدالتی بزرگ آغاز گردید و با تصویب و ابلاغ ماده 8 و بند ج ماده 11" قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی " عدالت به مسلخ رفت و در حالی که دولت و نظام ، سخن از هدفمندسازی یارانه ها به منظور کاهش یارانه پردازی به اغنیاء و پرداخت یارانه های هدفمند به دهک های پایین درآمدی به میان آورده است . با تصویب  بند ج ماده 11 قانون مزبور و حذف ضریب اعمالی حق بیمه پیمان ها که در زمان شاه به عنوان یک"  مالیات اجتماعی " تصویب شده بود ، حذف گردید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 10:24  توسط علی حیدری  | 

سرگذشت ایجاد ردیفهای ستاره دار موقت

در سال 74 که مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی قصد بازنگری تشکیلات وتجدید ساختار سازمان را داشت ابتدا این کار به موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی سپرده شده بود که پس از مدتها گزارشی که از سوی موسسه مزبور ارائه شد. مورد اقبال هیئت مدیره قرار نگرفت


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اسفند ۱۳۸۷ساعت 13:44  توسط علی حیدری  | 

سرگذشت تکوین سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی

درمطلب مربوط به سایت معاونت امور استانها بعنوان اولین سایت اینترنتی در ستاد سازمان تامین اجتماعی اشاره ای داشتم به اینکه سایت مزبور وپیشگامی وپیشقدمی معاونت امور استانها مقدمه ای شد برای اینکه طراحی و راه اندازی  سایت رسمی اینترنتی سازمان تامین اجتماعی نیز بعهده اینجانب گذاشته شود.حکایت از این قرار بود که در سال 81 مدیرعامل وقت کار طراحی سایت رسمی سازمان را بطور روتین بر عهده اداره کل روابط عمومی ودر مرتبه بعد معاونت فرهنگی واجتماعی ومالا نشریه یا موسسه آتیه می دید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اسفند ۱۳۸۷ساعت 9:22  توسط علی حیدری  | 

سرگذشت نظام پیشنهادات

اولین واحدی در سازمان تامین اجتماعی توانست استاندارد های سری ایزو را پیاده سازی نموده وگواهینامه ایزو9000 دریافت دارد بیمارستان شهریار بود.البته در سطح ملی نیز اولین بیمارستان کشور بود که این گواهینامه را دریافت می داشت بخش اعظم کار در حوزه درمان با همت سرکار خانم دکتر منصوری انجام پذیرفت که بعدها ازطریق سازمان جهت تحصیل در خارج از کشور بورسیه گردید.همزمان در بخش بیمه ای نیز با همت مرحوم روزیفراخ مدیرکل وقت تامین اجتماعی تهران بزرگ و یکی از کارشناسان اداره کل مزبور برای پیاده سازی استاندارد های سری ایزو اقدام گردید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۷ساعت 14:9  توسط علی حیدری  | 

سرگذشت کمیته بازنگری واصلاح فرمهای اداری

در سالهای75و76زمانی که در اداره کل بودجه وتشکیلات وروشها رئیس اداره بودم ایده ای از طرف جناب آ قای عونی مدیرکل بودجه وتشکیلات در مورد بازنگری فرمهای اداری مطرح شد.البته سالها پیش در سازمان "شورای آماری"وجود داشته ودر آن هر معاونتی که قصد صدور بخشنامه داشته است میبایست به منظور استاندارد سازی فرمها وملحوظ نظر قراردادن نیازهای اطلاعاتی سایر بخشها بویژه نیازهای آماری واز همه مهمتر ایجاد هماهنگی بین بخشی پیش نویس آنرا در شورای آماری مطرح میکرد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سوم اسفند ۱۳۸۷ساعت 14:2  توسط علی حیدری  |